ชนิดพันธุ์ (ต่อ)

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

       สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างทางพฤติกรรมและทางพันธุกรรมมาก จะไม่จัดเป็นสปีชีส์เดียวกัน ดังที่ชาร์ลส์ ดาร์วิน พบนกจับแมลง 3 ชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกันดังภาพ แต่จะมีการผสมพันธุ์แยกเฉพาะในแต่ละชนิด เนื่องจากแต่ละชนิดมีพฤติกรรมและเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการผสมพันธุ์ นก 3 ชนิดนี้จึงจัดเป็นสัตว์คนละสปีชีส์กัน

img6.gif

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.