ชนิดพันธุ์ (ต่อ)

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

 

   บางกรณี สิ่งมีชีวิตแต่ต่างสปีชีส์ซึ่งมีความใกล้ชิดกันสามารถผสมพันธุ์กันได้สุนัขลูกผสม ซึ่งส่งผลให้เกิดสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในพืชและสัตว์

img7.gif

คำถามชวนคิด

สาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่มีอะไรบ้าง

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.