ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
  Learn / การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม / หน้า 2                                                                      ( 1 2 3 )
 

ระดับพลังงานย่อยของอิเล็กตรอนในอะตอม

ในอะตอมมีนิวเคลียสและอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆในแต่ละระดับพลังงานจะถูกซอยเป็นระดับพลังงานย่อยภายในระดับพลังงานใหญ่  ระดับพลังงานย่อยจะมีค่าเท่ากับค่า n และใช้อักษร  s, p, d, f, g

         ในระดับพลังงาน  n=1 มี 1ระดับพลังงานย่อย  เขียนสัญลักษณ์เป็น  1s

         ในระดับพลังงาน  n=2 มี 2ระดับพลังงานย่อย  เขียนสัญลักษณ์เป็น  2s,  2p

         ในระดับพลังงาน  n=3 มี 3ระดับพลังงานย่อย  เขียนสัญลักษณ์เป็น  3s,  3p,  3d

ในแต่ละพลังงานย่อยจะประกอบด้วยออร์บิทอล  ออร์บิทอลในระดับพลังงานย่อยเดียวกันจะมีค่าพลังงานเท่ากันแต่เมื่อระดับพลังงานย่อย  ซึ่งประกอบด้วย

ออร์บิทอลจำนวนต่างๆกันไป จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน

ระดับพลังงานใหญ่

ระดับพลังงานย่อย

จำนวนอิเล็กตรอน

รวมจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานใหญ่

n=1

1s,

2

2

n=2

2s,2p

2,6

8

n=3

3s,3p,3d

2,6,10

18

n=4

4s,4p,4d,4f

2,6,10,14

32

n=5

5s,5p,5d,5f,5g

2,6,10,14,18

50

ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเข้าไปอยู่ในอะตอมตามลำดับพลังงานในพลังงานย่อยจากน้อยไปหามากคือ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5d, 6s, 4f, 6p, 7s

ตัวอย่าง เขียนโครงแบบอิเล็กตรอนของ 24Cr

            1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s13d5

สำหรับ29Cu ก็จะมีโครงแบบอิเล็กตรอนเป็น

           1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s1 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.