ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
  Learn / การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม / หน้า 3                                                                      ( 1 2 3 )
 

ตารางแสดงโครงแบบอิเล็คตรอนของธาตุ

เลขอะตอมมิก

ธาตุ

โครงแบบอิเล็กตรอน

1

H

1s1

2

[He]

1s2

3

Li

[He] 2s1

4

Be

[He] 2s2

5

B

[He] 2s2 2p1

6

C

[He] 2s2 2p2

7

N

[He] 2s2 2p3

8

O

[He] 2s2 2p4

9

F

[He] 2s2 2p5

10

Ne

[He] 2s2 2p6

การเสียอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนไปเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนจะหลุดจากระดับย่อยที่มีพลังงานสูงสุดของระดับซึ่งมีค่า n เป็นค่าสุงสุดของอะตอมนั้น

เช่น 33As มีโครงแบบอิเล็กตรอนเป็น

         1s2 2s2 2p6 3s23p63d104s24p3

เมื่อเสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว จะเป็น As3+ อิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัว ใน 4p จะหลุดออกไปเหลือโครงแบบอิเล็กตรอนของ As3+ เป็น

         1s2 2s2 2p6 3s23p63d104s2


 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.