ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
  Learn / พลังงานไอออไนเซซัน / หน้า 1                                                                                       ( 1 2 )
 

พลังงานไอออไนเซซัน  (Ionization  Energy)

               พลังงานไอออไนเซซัน   หมายถึง  พลังงานที่ต้องการใช้เพื่อทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมของธาตุหรือไอออนแล้วกลายเป็นไอออนบวกในสถานะก๊าซ  มีหน่วยเป็นเมกกะจูล/โมล  (Mj / mol) 

                   X (g)                               IE 1

                   X +(g)                              IE 2

              เช่น    ธาตุแมกนีเซียมมี  12  อิเล็กตรอนจึงมีพลังงานไอออนไนเซซันได้  12  ค่า   สำหรับค่า  IE1 ( พลังงานอิออไนเซซันลำดับที่ 1 )   ของธาตุแมกนีเซียม  คือพลังงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

                  Mg  (g)                                    

                ค่า IE1   ของธาตุแมกนีเซียมตามการเปลี่ยนแปลงนี้มีค่า  744 กิโลจูลต่อโมล  ถ้าเพิ่มพลังงานต่อไปก็จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก      กลายเป็น      ดังนี้

                                                            

          เรียกพลังงานค่านี้ว่า  พลังงานไอออไนเซซันลำดับที่สอง  หรือ   IE2    ซึ่งมีค่า  1457กิโลจูลต่อโมล  นักเรียนคิดว่า IE3   ของธาตุแมกนีเซียมจะมีค่ามากหรือน้อยกว่า IE1  และ  IE2  เพราะเหตุใด

ตาราง  1.6   แสดงค่าพลังงานไอออไนเซซันของธาตุ 

IE

ธาตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

1.093

2.359

4.627

6.229

37.838

47.285

 

 

0.502

4.569

6.919

9.550

13.356

16.616

20.121

25.497

1.018

1.090

2.918

4.963

6.280

21.275

25.404

29.861

 


 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.