ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Learn / สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป  / หน้า 1                                    ( 1 2 3 4 )
 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป

   

  
          เลขอะตอม (Atomic number)   หมายถึง  ตัวเลขที่แสดงถึงผลรวมจำนวนโปรตอนในอะตอมของธาตุ  ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน  บางครั้งใช้สัญลักษณ์  Z

          เลขมวล  (Mass  number)  หมายถึงตัวเลขที่แสดงถึงผลรวมของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอน บางครั้งใช้สัญลักษณ์  A

                                                                              
A  =  Z  +  n  (จำนวนนิวตรอน)

          เช่น       บอกได้ว่า  ธาตุ  มีเลขอะตอม  15  ( โปรตอน  =  15,  อิเล็กตรอน  =  15 )

                                                             มีเลขมวล  31  (นิวตรอน  =  16)      

                                                            เนื่องจากจำนวนนิวตรอน  เลขมวล  เลขอะตอม

                                                                                                    =  31  -  15     =  16

                           ดังนั้นจะได้ว่า    ===>     P  =  15 , e  =  15 , n  =  16 

                                                                 ===>     P =  19 , e  =  19  ,  n  =  20

                                                                   ===>     P =  92 , e  =  92  ,  n  =  143จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.