ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Learn / สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป  / หน้า 3                                    ( 1 2 3 4 )
 

          ไอโซโทป  (Isotope) หมายถึง อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีเลขอะตอมเท่ากัน   แต่มีเลขมวลต่างกัน   หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า  มีโปรตอนเท่ากันแต่มีนิวตรอนต่างกัน เช่น

                       H  มี  ไอโซโทป  คือ     โปรเตียม    

                                                     ดิวทีเรียม        (Heavy  water)

                                                     ตริเตียม         

                   CI  มี  ไอโซโทป  คือ  

                   O   มี  ไอโซโทป  คือ                     

                    Ar  มี  ไอโซโทป  คือ  

                Ne  มี  ไอโซโทป  คือ  

          ไอโซบาร์  (Isobar)   หมายถึง  อะตอมของธาตุที่มีเลขมวลเท่ากันแต่เลขอะตอมต่างกัน  หรือกล่าวได้ว่า   อะตอมของธาตุที่มีผลรวมของโปรตอนกับนิวตรอนเท่ากัน  เช่น

                                กับ                  เป็นไอโซบาร์กัน

                                   กับ                 เป็นไอโซบาร์กัน

          ไอโซโทน  (Isotone)   หมายถึงอะตอมของธาตุที่มีผลต่างของเลขมวลกับเลขอะตอมเท่ากันหรือกล่าวได้ว่าอะตอมของธาตุที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน

                           กับ                เป็นไอโซโทนกัน         (มีนิวตรอน  =  20)

                            กับ                  เป็นไอโซโทนกัน         (มีนิวตรอน  =  20)

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.