ขอต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน เรื่อง โครงสร้างอะตอม สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  Learn / แบบจำลองอะตอมของทอมสัน  / หน้า 1                                                               ( 1 2 3 4 5 6 )
 

 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

              นักเรียนเคยทราบมาแล้วว่าของแข็งบางชนิด  เช่น เหล็ก  ทองแดง  เงิน  นำไฟฟ้าได้ สารละลายโซเดียมคลอไรด์     สารละลายกรดไฮโดรคลอริกซึ่งเป็นของเหลวก็สามารถนำไฟฟ้าได้นักเรียนคิดว่า   สารในสถานะก๊าซนำไฟฟ้าได้หรือไม่

           โดยทั่วไป     ก๊าซที่ความดันปกติและอยู่ภายใต้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า     ขนาด 220 โวลต์   จะไม่นำไฟฟ้า  แต่ในบางโอกาสก๊าซสามารถนำไฟฟ้าได้   ซึ่งจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่น   การเกิดฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า

    Sir  William  Crookes   ได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการนำไฟฟ้าของก๊าซขึ้น   เรียกว่าหลอดรังสีแคโทด  ซึ่งทำด้วยหลอดแก้ว  มีแผ่นโลหะ 2 แผ่น เรียกว่า  อิเล็กโตรด   (Electrode)  ซึ่งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าศักย์สูง   ภายในหลอดบรรจุก๊าซโดยทำให้มีความดันต่ำ    ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับขั้วบวกของสนามไฟฟ้า  เรียกว่าแผ่นแอโนด  (Anode)     ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับขั้วลบของสนามไฟฟ้า  เรียกว่าแผ่นแคโทด  (Cathode)    เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าให้ครบวงจรแล้ว  เราสามารถตรวจว่ามีกระแสครบวงจร  แม้จะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ก็ตามรูปที่
1   หลอดรังสีแคโทด

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.