นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา »  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

         
  แอมมิเตอร์  โวลต์มิเตอร์  และโอห์มมิเตอร์   เป็นเครื่องวัดทางไฟฟ้า   เพื่อใช้วัดปริมาณต่างๆ ทางไฟฟ้า
  เครื่องวัดทางไฟฟ้าต่างๆ นี้  สามารถสร้างขึ้น  โดยดัดแปลงมาจาก แกลแวนอมิเตอร์ 
(Galvanometer ชนิด
  ขดลวดเคลื่อนที่  ซึ่งประกอบด้วยขดลวดวางระหว่างขั้วแม่เหล็ก

             แกลแวนอมิเตอร์  (Galvanometer คือ   เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ทั้งกระแส
  ไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า   แต่จะวัดได้ปริมาณน้อยๆ ดังนั้นจึงนิยมนำไปดัดแปลงใช้วัดกระแสไฟฟ้า   ความ
  ต่างศักย์ไฟฟ้า  และความต้านทาน

         
หลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์

          เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในขดลวด     จะทำให้ขดลวดหมุนได้     เนื่องจากเกิดแรงกระทำระหว่างสนาม
  แม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆ       ขดลวดกับสนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็ก       และถ้ามีเข็มติดกับขดลวดเข็มก็จะเบนไปด้วย 
  การเบนของเข็มจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในขดลวด  กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เข็มของ
  แกลแวนอมิเตอร์เบนได้สูงสุด  จะมีค่าจำกัดค่าหนึ่ง  เรียกว่า  "กระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์"  ถ้ากระแสไฟฟ้า
  ผ่านเข้าไปในแกลแวนอมิเตอร์มากกว่าค่าจำกัดดังกล่าวนี้    จะทำให้แกลแวนอมิเตอร์เสียหายได้

         ดังนั้น  การที่จะนำแกลแวนนอมิเตอร์ไปใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  จึงต้อง
  ทำการดัดแปลงเสียก่อน

สัญลักษณ์ของแกลแวนอมิเตอร์คือ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.