นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา »  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)

             โวลต์มิเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า  หรือความต่างศักย์ตกคร่อมจุดสองจุดใดๆ เมื่อนำไปวัดจึงต้องนำไปต่อคร่อมจุดที่ต้องการวัด

         
   โวลต์มิเตอร์    ดัดแปลงจากการนำความต้านทานที่มีค่าสูงมาต่ออนุกรมกับแกลแวนอมิเตอร์

         
   สาเหตุที่นำความต้านทานสูงๆ  มาต่อ    เพราะต้องการให้โวลต์มิเตอร์     มีความต้านทานภายในสูงมากๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสในวงจรแยกไหลมาเข้าโวลต์มิเตอร์       ซึ่งจะทำให้กระแสที่จะไหลผ่านจุดที่ต้องการวัดมีค่า
น้อยลง   เป็นผลให้การวัดเกิดความคลาดเคลื่อน

การนำไปใช้วัด

         นำโวลต์มิเตอร์ไปต่อขนาน  หรือต่อคร่อมจุดที่ต้องการวัดแรงดันในวงจร  ดังนี้


       
ค่าแรงดันที่โวลต์มิเตอร์อ่านค่าได้  จะเป็นแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน

คุณสมบัติของโวลต์มิเตอร์ที่ดี

        1.  มีความแม่นยำสูง   ซึ่งเกิดจากการนำความต้านทาน r   ที่มีค่าสูงมากๆ  ต่ออนุกรมกับแกลแวนอมิเตอร์   เพื่อ
ป้องกันมิให้มีกระแสแยกไหลผ่านโวลต์มิเตอร์ ทำให้กระแสไหลผ่านจุดที่ต้องการวัดทั้งหมด ค่าแรงดันที่วัดได้ จึงมี
ความผิดพลาดน้อย
        2.  มีความไวสูง  แม้ค่าแรงดันมีค่าต่ำมากก็สามารถตรวจวัดได้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.