นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

     วงจรไฟฟ้าในบ้าน  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  มีความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ย  220  วลต์  สายไฟที่เข้ามาในบ้าน
  จะมี
 2  สาย     ต่อจากสายหลักที่เสาไฟฟ้าผ่านมาตรกิโลวัตต์-ั่วโมง    ล้วเข้าไปในบ้าน    โดยสาย  ายนั้น 
  สายหนึ่งจะเป็นสายกลาง
(N)   และอีกสายจะเป็นสายมีศักย์  (L)   สายมีศักย์จะผ่านฟิวส์     ซึ่งจะเป็นตัวป้องกัน
  อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อต      หรือการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดที่ฟิวส์จะทนได้     เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  จะต่อกันแบบขนาน  หลังจากผ่านสะพานไฟรวมไปแล้ว  ดังรูป
 

              อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน   ได้แก่   หลอดไฟ   หม้อหุงข้าว    เตารีด    พัดลม    โทรทัศน์
   เครื่องปรับอากาศ    อุปกรณ์เหล่านี้ทุกชิ้น  จะมีตัวเลข
บอกความต่างศักย์ (V)   และกำลังไฟฟ้า (P)  ที่เกิดขึ้นเป็น
   วัตต์
(W)     แต่บางชนิดก็กำหนดค่าความต่างศักย์ (V) 
  กับกระแสที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแอมแปร์  (A) 
   เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นควรต่อสายดิน เพื่อป้องกันไฟดูด

          แสดงตัวอย่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 

     สายดินทำด้วยลวดทองแดงความต้านทานต่ำมากต่อกับตัวถังของเครื่องใช้ไฟฟ้าปลายหนึ่ง   อีกปลายหนึ่งต่อกับ
แท่งโลหะยาวประมาณ  1.5  เมตร ฝังดินไว้ ดังรูป เมื่อมีไฟรั่วเข้าตัวถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าจะไม่ไหล
ผ่านตัวเราลงดิน     เพราะตัวเรามีความต้านทานสูง     กระแสไฟที่รั่วจะเลือกไหลลงดินผ่านทางสายดิน    ทำให้เรา
ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด

 เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  เตารีด  พัดลม จะต่อวงจรแบบขนานทั้งสิ้น เนื่องจากต้องการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น  ได้รับความต่างศักย์เท่ากันและเท่ากับที่กำหนดไว้ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงจะเกิดกำลังตามที่กำหนดและ
ถ้าเครื่องมือใดชำรุดเสียหาย ก็จะเสียหาย เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้น
    ไม่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.