นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

เซลล์สุริยะ (solar  cell)

      เซลล์สุริยะ  เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถแปลงรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง  โดย
 ทั่วไปเซลล์สุริยะ      ประกอบด้วยแผ่นกึ่งตัวนำ  ชั้น    ดังรูป    ชั้นบนทำด้วยซิลิคอนผสมฟอสฟอรัสและชั้นล่าง
 ทำด้วยซิลิคอนผสมโบรอน      ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง     เพื่อให้แสงอาทิตย์สามารถส่องทะลุผ่านไปถึงชั้นล่างได้  
 แสงอาทิตย์จะเป็นตัวทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า    เมื่อต่อวงจรไฟฟ้า   ดังรูป    จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลออกจาก
 แผ่นบนผ่านหลอดไฟ    ซึ่งจะสว่างได้    แล้วกระแสจะไหลกลับเข้าที่แผ่นล่าง   กระแสไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นกับ
 ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ต่อกระทบเซลล์  ถ้าความเข้มของแสงอาทิตย์มากจะได้กระแสมาก   เซลล์สุริยะถูกนำมา
 ใช้งานในหลายด้าน   เช่น   นาฬิกา  เครื่องคำนวณ   และแม้กระทั่งดาวเทียม  ได้แก่  ดาวเทียมไทยคม  เป็นต้น

                       

 

    

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.