เรียนรู้ไปกับสื่อสนุก ๆ   รับรองว่าได้ความรู้เพียบ  ไม่แพ้หนังสือเรียนฟิสิกส์ของคุณเลย  ไม่เชื่อลองทดสอบดูได้

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » การนำไฟฟ้า

  การนำไฟฟ้า

    เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า  ซึ่งประจุไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้ในตัวกลางหลายๆ
  ชนิด เรียกสมบัติของตัวกลางที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ว่า
 ตัวนำไฟฟ้า ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าในตัวนำ 
  แสดงว่า
มีการนำไฟฟ้า

  การนำกระแสไฟฟ้าในโลหะ

       โลหะทุกชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี   เนื่องจากมี  “อิเล็กตรอนอิสระ” (Free electron)   โดยอิเล็กตรอน
  เหล่านี้จะเคลื่อนที่โดยเสรีไม่เป็นระเบียบ
   ไม่มีทิศทางแน่นอน    เรียก  
การเคลื่อนที่แบบ  Brownian”  
ดังนั้น
  ความเร็วเฉลี่ยของอิเล็กตรอนอิสระทุกตัวจึงเป็นศูนย์   
 
แต่เมื่อทำให้ปลายทั้งสองของแท่งโลหะมีความต่างศักย์
  ไฟฟ้า
  เช่น    ต่อไว้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า   จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในแท่งโลหะ    แรงจากสนามไฟฟ้า   จะ
  ทำให้อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบ   โดยมีความเร็วเฉลี่ยไม่เป็นศูนย์
   เรียกว่า ความเร็วลอยเลื่อน” 
  (drift   velocity)    จึงมีกระแสไฟฟ้าในแท่งโลหะ    ดังนั้น  
กระแสไฟฟ้าในโลหะจึงเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
   อิเล็กตรอนอิสระ

ลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในแท่งโลหะ

ลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในแท่งโลหะ เมื่อปลายทั้งสองมีความต่างศักย์

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.