นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา »  กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

   ตัวอย่าง

          กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ  I  แอมแปร์  เป็นเวลา  t  วินาที  คิดเป็นจำนวนอิเล็กตรอนอิสระไหลผ่านพื้นที่
ภาคตัดขวางของเส้นลวดได้เท่าใด  (ประจุอิเล็กตรอนเท่ากับ  คูลอมบ์)
       
จากโจทย์ …

     Q       =     ne
        t        =      เวลาที่ประจุผ่านไป  (วินาที ; s)
      I
        =     กระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำนั้น  (แอมแปร์ ; หรือ  คูลอมบ์ต่อวินาที)
       n        =     ?        อนุภาค
 

วิธีทำ
          
                     
           สูตร...       
                                          
 
 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.