นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » กระแสไฟฟ้า » กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

   กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ

          จากนิยามของกระแสไฟฟ้า  เราสามารถหากระแสไฟฟ้าในโลหะตัวนำได้  โดยพิจารณาจากรูป

                  

เมื่อ

I      =     กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ  (A)
n     =     จำนวนอิเล็กตรอนใน 1 หน่วยปริมาตร  (อนุภาค/m3)
e     =     ประจุของอิเล็กตรอน  =  1.6 x 10-19  คูลอมบ์
v     =     ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน  (m/s)
A     =     พื้นที่ภาคตัดขวางของลวดตัวนำ  (m2)

จะได้ว่า

                               
                          

จำ...   กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.