เรียนรู้ไปกับสื่อสนุก ๆ   รับรองว่าได้ความรู้เพียบ  ไม่แพ้หนังสือเรียนฟิสิกส์ของคุณเลย  ไม่เชื่อลองทดสอบดูได้

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » กระแสไฟฟ้า » กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

   ัวอย่าง

      อัตราเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนมีค่า 4.0 x 10-3 
เมตรต่อวินาที  ในลวดโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร   และมีอิเล็กตรอน  6.0 x 1029  อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตร  จงหากระแสไฟฟ้าในลวดโลหะนี้                    

จากโจทย์ทราบ

      v      =    
4.0 x 10-3   m/s
      A     =    
 1     mm2      =     1 x 10-6     m2
      n
      =     6.0 x 1029   อนุภาค/m3
      e      =     1.6 x 10-19  C
       I      =      ?      A


    วิธีทำ
  
    
            สูตร ...

                                 
I                 =              nevA

                                  I                 =              6 x 1029 x 1.6 x 10-19 x 4 x 10-3 x 1 x 10-6

                                  I                 =              38.4 x 1029 x 10-28              

                                  I             =              384      A            

             ดังนั้น  กระแสไฟฟ้าในลวดโลหะนี้มีค่า  384  แอมแปร์               ตอบ.
 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.