นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » วงจรและวิธีการวิเคราะห์วงจร

 วงจรไฟฟ้า  ประกอบด้วย  ความต้านทานหลายตัวต่อเข้าด้วยกันแบบต่างๆ  เซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์ต่อเข้าด้วยกัน
มีการใช้แอมมิเตอร์   โวลต์มิเตอร์วัดในจุดต่างๆ
 
ซึ่งเมื่อต่อตัวนำหรือตัวต้านทานเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  จะมีกระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน  และแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั้น
   กระแสไฟฟ้าที่เกิดก็เนื่องจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า  โดย
ประจุไฟฟ้าได้รับพลังงานจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า

การหาค่าความต้านทานรวม เมื่อต่อวงจรในรูปแบบต่างๆ

            การต่อความต้านทานแบบอนุกรม
            การต่อความต้านทานแบบขนาน
            การต่อความต้านทานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
            การต่อความต้านทานแบบ  Wheatstone  Bridge
            การต่อความต้านทานแบบสมมาตร
            การต่อความต้านทานแบบ  Y  และ  D

 

    

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.