นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » วงจรและวิธีการวิเคราะห์วงจร

  การต่อความต้านทานแบบขนาน

       การต่อตัวต้านทานแบบขนาน   (parllel)    เป็นการต่อที่นำตัวต้านทานหลายๆ ตัว มาต่อรวมกันเป็น
  กลุ่มเดียว
  โดยนำปลายทั้งสองข้างของความต้านทานแต่ละตัวมารวมกัน   

          กำหนดให้มีตัวต้านทานอยู่  3  ตัว  คือ  R, Rและ Rต่อกันแบบขนานกับเซลล์ไฟฟ้า   และมีกระแส
   ไฟฟ้าไหลออกจากเซลล์ไฟฟ้า
 I   แยกเข้าสู่ตัวต้านทาน  R1 , R2 และ R3  เท่ากับ  I1 , I2  และ  I3   ตามลำดับ
   ต้องการหาความต้านทานรวมของ  R1 , R2  และ  R
3

ผลของการต่อตัวต้านทานแบบขนาน

          1.   ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ารวม

                                                      V1    =     V2    =     V3    =    
SV                    

                 เพราะตัวต้านทานทุกตัวอยู่ระหว่าง
  2  จุดเดียวกัน 

           2.   กระแสไฟฟ้าที่ผ่านทั้งหมดเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าของแต่ละตัว

                                                   
SI       =      I1   +   I2   +   I3


การหาความต้านทานรวม

                             
               

    

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.