นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » วงจรและวิธีการวิเคราะห์วงจร

  การต่อความต้านทานแบบสมมาตร

       
ความต้านทานที่ต่อแบบสมมาตร   คือ   การต่อความต้านทานที่มีลักษณะสมมาตรกับแกนการไหล
   ของกระแสไฟฟ้า
  ทั้งขนาดและรูปร่างของความต้านทาน    
การหาความต้านทานรวมในลักษณะนี้ ให้พับ
   ความต้านทานรอบแกนกระแสไหล
 
จุดที่ซ้อนกัน  จะเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

          หลักการ


          1.   ผ่าวงจรตามแกนสมมาตร   ซึ่งเมื่อผ่าแล้ววงจรจะแยกออกเป็น  2 
ส่วน  ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกันทั้งสอง
   วงจรและขนานกันอยู่

          2.   ให้หาความต้านทานรวมเฉพาะสายใดสายหนึ่งมาก่อน  ซึ่งอีกสายหนึ่ง  จะมีความต้านทานรวมเท่ากัน
   ด้วย   แล้วนำความต้านทานรวมของทั้ง 
สาย    มาขนานกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นความต้านทานรวมของทั้งหมด
          3.   สำหรับความต้านทานตัวที่ถูกผ่า (เมื่อผ่าแล้ว  ถ้ารวมกันอยู่  งจร ให้คูณด้วย  2) จึงค่อยทำการรวม
   ความต้านทาน  เพราะถ้าผ่า
  R  เป็น  ส้น  ขนานกัน   แต่ละเส้นจะเป็น  2R

          พิจารณารูป ...

 

 

  

         

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.