นี่คือสื่อการเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อ  กับการเรียนวิชาฟิสิกส์อีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้ศึกษาและทดสอบกัน... เรียนสนุก ฉลาดคิด พร้อมเทคนิคไปกับ  SHINE...

 

     กระแสไฟฟ้า

     แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
     การนำไฟฟ้า
     กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
     กฎของโอห์มและความต้านทาน
     สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
     ไดโอด
     แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
     วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
     เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
     พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
     วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 

   Homepage  » เนื้อหา » วงจรและวิธีการวิเคราะห์วงจร

  ตัวอย่าง

       
        จากวงจร   จงหาค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด  A  และ   B 

         

      วิธีทำ พิจารณาวงจรที่กำหนดให้  พบว่าถ้าลากแนวเส้นตรง AB  จะแบ่งวงจรเป็น 2 วงจร  มีลักษณะเหมือนกัน  
                 ดังนั้น
   ตัวต้านทานมีการต่อแบบสมมาตร  จะเห็นได้ว่าวงจรนี้ไม่มีตัวต้านทานอยู่ร่วมระหว่างวงจรที่
                 แยกอยู่
  จึงไม่ต้องคูณด้วย 2

                   เขียนวงจรใหม่   หา RAB ด้านบน  ได้จาก

                                     RAB ด้านบน     =       2  +  4 // 4  +  2
                                     RAB ด้านบน     =        6  
โอห์ม

                   ทำนองเดียวกัน    RAB ด้านล่าง         =     2  +  4 // 4  +  2         =      6      โอห์ม
                   จะได้ …                       RAB รวม       =     6  //  6
                                                     RAB รวม       =     3      โอห์ม                               ตอบ.

    

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.