อีกขั้นหนึ่งของการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์  ที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่ออีกต่อไป  เพราะเรามีสื่อดี ๆ ให้คุณเรียนรู้นอกหนังสือ  มีทั้งเนื้อหา แบบทดสอบ และข้อสอบในแบบต่าง ๆ มาให้คุณลองใช้ และศึกษา

   Homepage  » แผนผัง

ส่วนของเนื้อหา

กระแสไฟฟ้า
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
    เซลล์ไฟฟ้าเคมี  (eletrochemical  cell)
    เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (generator)
    คู่ควบความร้อน (thermocouple)
  
 เซลล์สุริยะ (solar  cell)
    แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากสิ่งมีชีวิต
การนำไฟฟ้า
   การนำ
กระแสไฟฟ้าในโลหะ
   การนำ
กระแสไฟฟ้าในหลอดสุญญากาศ
   การนำกระแสไฟฟ้าในสารละลายอิเล็กโทรไลต์
   ารนำกระแสไฟฟ้าในหลอดบรรจุแก๊ส
   การนำกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ
กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
   กระแสไฟฟ้าในตัวนำโลหะ
กฎของโอห์มและความต้านทาน
   ความต้านทาน
 
  แถบสีของตัวต้านทาน
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
  ไดโอด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
   แรงเคลื่อนไฟฟ้า
   ความต่างศักย์ไฟฟ้า
   การต่อเซลล์ไฟฟ้า
วงจรและเทคนิคการวิเคราะห์วงจร
    การต่อความต้านทานแบบอนุกรม
 
   การต่อความต้านทานแบบขนาน
 
  การต่อความต้านทานที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
    การต่อความต้านทานแบบ  Wheatstone  Bridge

    การต่อความต้านทานแบบสมมาตร
    การต่อความต้านทานแบบ  Y  และ  D
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
   แอมมิเตอร์
 
  โวลต์มิเตอร์
พลังงานไฟฟ้าและกำลัง
วงจรไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 08 พฤศจิกายน 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.