การแก้ไข

Home ผู้จัดทำ เค้กนมสด1 เค้กนมสด2 เลม่อนโรล1 เลม่อนโรล2 การแก้ไข1
การแก้ไข2 ลักษณะเค้ก เทคนิคการทำเค้ก1 เทคนิคการทำเค้ก2 picture


ลักษณะที่เกิด สาเหตุ วิธีแก้ไข ~ เค้กหน้าแตก ~ เตาอบร้อนเกินไปทำให้เปลือกนอก ของเค้กแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ใน ขณะที่ภายในเนื้อเค้กเริ่มขยายตัว ดันขึ้นข้างบน ลดอุณหภูมิเตาอบให้พอดี แป้งมากเกินไปลดปริมาณแป้งที่ใช้ให้พอดี ลักษณะที่เกิด สาเหตุ วิธีแก้ไข ผิวเค้กไม่เรียบ น้ำตาลมากเกินไป ลดน้ำตาลให้พอดี เตาอบมีอุณหภูมิต่ำ เพิ่มอุณหภูมิเตาอบ ลักษณะที่เกิด สาเหตุ วิธีแก้ไข เปลือกนอกของเค้กหนักและหนาแป้งมากเกินไป ลดปริมาณแป้งที่ใช้ให้น้อยลง เตาอบร้อนมากเกินไป ลดอุณหภูมิเตาอบ อบนานเกินไป อบในเวลาที่กำหนดให้พอดี น้ำตาลหรือไขมันไม่เพียงพอ เพิ่มน้ำตาลหรือไขมันในปริมาตรที่พอดี ลักษณะที่เกิด สาเหตุ วิธีแก้ไข เนื้อเค้กยุบปริมาณไขมันหรือน้ำตาลมากเกินไป ลดปริมาณไขมันและน้ำตาลลง เตาอบร้อนน้อยเกินไป ปรับอุณหภูมิเตาอบให้คงที่ เวลาในการอบไม่เพียงพอใช้เวลาอบ ให้นานและเพียงพอต่อชนิดของเค้ก
 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

t haigoodview.com Version 13.0
Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.