เทคนิคการทำเค้ก

Home ผู้จัดทำ เค้กนมสด1 เค้กนมสด2 เลม่อนโรล1 เลม่อนโรล2 การแก้ไข1
การแก้ไข2 ลักษณะเค้ก เทคนิคการทำเค้ก1 เทคนิคการทำเค้ก2 picture

 
การเติมไข่หรือส่วนผสมที่เป็นของเหลว ควรค่อย ๆ เติมลงไปทีละน้อยหรือแบ่งเติม
ทีละส่วนไม่ควรใส่หมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันแยกตัวออกจาก
ส่วนผสม ทำให้เค้กที่ได้มีปริมาตรเล็ก และเนื้อขนมมีลักษณะไม่ดี

ในการผสมเค้กเนยในช่วงสุดท้าย มักเป็นการผสมนมหรือของเหลวอื่น ๆให้ใส่แป้งสลับ
กับนมโดยเริ่มต้นด้วยแป้งสลับนม และจบสุดท้ายด้วยแป้ง เพื่อให้ดูดซึมของเหลวบางส่วน
ไว้ และป้องกันการแยกตัวของ ไขมัน ในส่วนผสมอื่นอีกด้วย 

ไข่ที่เหมาะสมสำหรับการทำเค้กควรใช้ไข่ไก่สดสปันจ์เค้กหรือชิฟฟ่อนเค้กเพราะถ้าไข่สด 
ไข่ขาวจะข้น และไข่แดงรวมตัวเป็นก้อนกลมไม่เหลวหรือแตกง่าย การตีไข่ขาวสำหรับ
เค้กชิฟฟ่อนควรตีด้วยความเร็วสูงจนไข่เริ่มตั้งยอดอ่อน จึงใส่น้ำตาลแล้วตีต่อจนไข่ขาว
ตั้งยอด ข้อควรระวังในการตีไข่ขาว อุปกรณ์เครื่องใช้เช่น อ่างผสมที่ตีต้องสะอาดและ
แห้งสนิทไม่เปื้อนไขมันไม่มีไข่แดงแตกปน

การอบเค้กทุกชนิดควรจุดเตาอบให้อุณหภูมิของเตาอบได้ตามที่บอกไว้ตามตำรา ขณะอบขนม
ไม่ควรเปิดเตาอบดูขนมบ่อย ๆ การเปิดเตาอบแต่ละครั้งอุณหภูมิจะลดลงเพราะในขณะอบขนม
อยู่อากาศหรือก๊าซที่อยู่ในเนื้อขนมจะขยายตัว เมื่อขนมสัมผัสอากาศจะทำให้เนื้อขนมยุบตัวได้ 
ถ้าเป็นระยะที่เนื้อขนมยังไม่แข็งตัวหรือยังไม่สุก

การทดสอบว่าเค้กที่อบสุกหรือยัง ทำได้โดยใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มตรงกลางขนม ถ้าไม่มี
เนื้อเค้กติดไม้ออกมาแสดงว่าสุกแล้วหรือใช้นิ้วมือแตะหน้าขนมเบา ๆ ถ้าไม่เป็นรอยนิ้ว
ที่แตะก็ใช้ได้ หรือสังเกตว่าขอบขนมร่อนออกจากพิมพ์โดยรอบ มีสีเหลืองสวย

การอบเค้ก = ควรวางพิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางเตาอบให้มากที่สุด เมื่อต้องการอบพร้อมกันหลายๆพิมพ์ 
         ควรจัดวางพิมพ์ให้ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว ไม่ควรวางพิมพ์ชิดกันหรือติดผนังเตาอบ
 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

t haigoodview.com Version 13.0
Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.