m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Official Clothing

nok-wonsamhong-wonsam

Wonsam (ราชวงศ์โชซอน 1392 - 1910)

"วอนซัม" เป็นชุดคลุมของสุภาพสตรีชั้นสูงและเชื้อพระวงศ์เพื่อสวมใส่ในพิธีการ โดยวอนซัมแต่ละสีนั้นจะเป็งตัวบ่งบอกฐานะและตำแหน่งของผู้ใส่ด้วย เช่น Hwang-wonsam ชุดวอนซัมสีทอง เป็นเครื่องแต่งกายเฉพาะสำหรับพระชนนี Hong-wonsam วอนซัมสีแดง สำหรับพระราชินี และ Nok-wonsam วอนซัมสีเขียว สำหรับเจ้าหญิง *นอกจากนี้ Nok-wonsam ยังสามารถใช้เป็นชุดเจ้าสาวได้อีกด้วย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0