m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Official Clothing

dang-uiDang-ui

Dang-ui

"ทังอี" เป็นเครื่องแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการของพระราชินี เจ้าหญิง และภริยาข้าราชการชั้นสูง โดยถ้าเป็น"ทังอี"ของเชื้อพระวงศ์จะมีตราและปักลวดลายสีทองสวยงาม

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0