m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Food

การเสวยของพระราชาเกาหลี

การเสวยของพระราชาเกาหลี จะมีข้าวสองชาม ชามหนึ่งเป็นข้าวธรรมดา ส่วนอีกชามเป็นข้าวผสมข้าวเหนียว
แล้วหุงด้วยน้ำถั่วแดงอีกที เพราะเชื่อว่าการกินข้าวแดง จะช่วยสะเดาะเคราะห์ให้พ้นภัย
แต่จากที่ประวัติศาสตร์จารึก ในราชวงศ์ "โซซอน" มีพระเจ้า "คองจง" กับ "ซองโจ"
ที่แม้จะมีข้าวสองชามอยู่หน้าพระพักตร์ ก็จะเสวยแต่ข้าวสวย
สมัยก่อนพระราชาเกาหลีจะเสวยวันละ 5 มื้อ มื้อเช้าที่สุดก็ประมาณ ตี 5 ตี 6 เรียกว่า " มื้อรุ่งอรุณ"
ส่วนมื้อเช้าก็ไปโน่นเลยครับ สิบโมงเช้า ต่อด้วยมื้อเที่ยง มือเย็น และสุดท้ายคือมื้อดึก
ส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ ขนมหวานหรือเกี๊ยว

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรระวัง

การอยู่กับผู้ใหญ่ มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรระวัง เช่น
เวลาดื่มเหล้า เด็กต้องหันหลังให้ผู้ใหญ่,ห้ามดื่มซึ่งหน้า เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมาถึงทุกวันนี้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0