m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Food

อาหารในวังหลวง

อาหารในวังหลวง นอกจากมีนางกำนัลคอยดูแลแล้ว บางส่วนก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หมายถึงพ่อครัวมืออาชีพ ที่ชำนาญเรื่องอาหาร แต่ ต้องให้วังหลวงเรียกตัวก่อน
กว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ ก็ต้องศึกษาจากรุ่นพี่ ทำอาหารไม่ต่ำกว่า 20 ปี ถึงเข้าวังปรุงให้พระราชาเสวยได้
ไม่เกี่ยงว่าเป็นชายหรือหญิง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่า เพราะวัตถุดิบบางอย่าง ผู้หญิงทำลำบาก
เช่นว่า การล้มวัวซักตัว เพื่อเอากระดูกมาทำน้ำแกง หากเป็นผู้หญิงคงไม่ไหว

เครื่องเสวย

เครื่องเสวยของพระเจ้าเกาหลีนั้น จะมีอาหาร 12 อย่าง บวกกับหม้อไฟ น้ำแกง นอกจากดูอลังการณ์แล้ว ยังแฝงความนัยไว้ด้วย
อยากทราบหรือไม่....ทุกปีราษฎรจะต้องถวายผลิตผลที่ดีที่สุดทางการเกษตร ล่าสัตว์และประมง มาเป็นเครื่องบรรณาการยังวังหลวง เพื่อที่ว่า พระราชาได้เห็นของเหล่านี้ จะรู้ว่าราษฎรกินดีอยู่ดีหรือไม่ เช่นว่า ถ้าอาหารรสเลิศ แสดงว่าบ้านเมืองร่มเย็น แต่ถ้าอาหารลดปริมาณลงหรือวัตถุดิบเปลี่ยนไป แสดงว่าแหล่งเพาะปลูกนั้น ๆ เกิดปัญหาหรือมีภัยธรรมชาติ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0