m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Food

ข้าวเกาหลี

การบริโภคของชาวเกาหลีส่วนใหญ่จะมีข้าวเป็นหลัก แต่ว่า ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดา จะไม่ได้กินข้าวทุกมื้อ ส่วนใหญ่จะกินเศษข้าวหรือข้าวเปลือก ถ้าเป็นข้าวสาร ต้องรอถึงวันเกิดหรือมีงานฉลองพิเศษถึงจะได้กิน
ชาวเกาหลี แม้จะกินข้าวเหมือนกัน แต่ด้วยฐานะยศศักดิ์,ทำให้มีการแบ่งแยก
ข้าวที่พระราชาเสวยเรียกว่า " ซูชิ "
ข้าวที่ผู้ใหญ่กินเรียกว่า " ชินแจ "
ชาวเกาหลีในอดีตมีธรรมเนียมว่า หากมีญาติพี่น้องเดินทางไกล ทุกมื้อที่กินข้าว จะวางข้าวหนึ่งชามไว้ที่ตำแหน่งของเขา เพื่อแสดงให้รุ้ว่า คนที่บ้านยังห่วงและเอาใจช่วยอยู่ รวมทั้งขอให้เดินทางปลอดภัย

คำศัพท์เฉพาะในราชสำนัก

ในราชสำนักเกาหลี จะมีศัพท์เฉพาะ เช่น
ข้าว . . . . . . . . . . เรียกว่า " ซูชิ "
ซอส . . . . . . . . . . เรียกว่า" จอ จิ"
หัวไชเท้าดอง . . . เรียกว่า " ซอง ซอง ยี"
สาหร่าย . . . . . . . เรียกว่า " แฮแท "

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0