m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Food

งานเลี้ยงวังหลวง

อาหารของพระราชาเรียกว่าเครื่องเสวย แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ก็จะเรียกว่า " งานเลี้ยงวังหลวง "
แล้วงานเลี้ยงวังหลวงส่วนใหญ่จะจัดเป็นวันประสูติของพระราชา มเหสี หรือ พระพันปี ครบสี่รอบ ห้ารอบ หรือ 55 , 66 ชันษา หรือ ได้รับปูนบำเหน็จจากเมืองจีนถึงมีการจัดขึ้น
โดยมากเหล่าขุนนางจะเป็นฝ่ายทูลเสนอก่อน แล้วให้มีราชโองการลงมาให้จัด ส่วนพระราชาก็จะแกล้งทำอิดออดเล็กน้อย,จากนั้นก็อนุญาต ทันทีที่มีงานเลี้ยงแบบนี้ ก็ต้องมีขุนนางที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อตระเตรียมเกี่ยวกับพิธีการด้านต่างๆ ทั้งอาหารและความบันเทิง จัดงานแต่ละครั้งใช้เวลาหลายเดือน ทำเอาใครต่อใครวิ่งวุ่นไปหมด

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0