m e n u

H O M E

a b o u t - u s

p a g e - 0 1

p a g e - 0 2

p a g e - 0 3

p a g e - 0 4

p a g e - 0 5

p a g e - 0 6

p a g e - 0 7

p a g e - 0 8

p a g e - 0 9

p a g e - 1 0

Goong

ห้อง ใน วังหลวง

นางกำนัลในวังหลวง ต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเอง และสถานที่ทำงานก็มีชื่อเรียกที่แตกต่าง เช่น สถานที่ หุงข้าวเรียกว่า " ห้องซูชิ " ห้องปอกผลไม้เรียกว่า " ห้องผลไม้ " ห้องตัดเย็บเสื้อผ้ามี " ห้องปัก " กับ " ห้องเย็บ " ส่วนที่ปรุงอาหารมีแบ่งครัวในกับครัวนอก อาหารที่ปรุงเสร็จต้องส่งไปที่ " ห้องลำเลียง " แล้วค่อยนำขึ้นถวายพระราชาอีกที
คนที่เป็นนางกำนัลห้องเครื่อง หากได้ทำงานในครัวจะถือเป็นเกียรติอย่างสูง แต่ " ห้องลำเลียง " ก็มี ความสำคัญไม่น้อย เพราะเครื่องคาวหวานที่เสวยไม่หมด,จะถูกส่งกลับมายังห้องลำเลียง พอบรรดาซังกุง เห็นเข้า จะรู้ว่าโปรดหรือไม่โปรดอะไร วันหลังทำใหม่จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0