เทพนิยายโรมันและที่มาของมนุษย์

ในอดีตกาลอันไกลโพ้น ก่อนที่มนุษย์ เราจะมีความคิดอ่านลึกซึ้ง ในด้านปรัชญาและ ความดีความชั่วต่างๆ
จนก่อตั้งเป็นลัทธิ และศาสนานั้น มนุษย์แทบทุกเชื้อชาติจะมีสมมติเทพของตนไว้กราบไหว้บูชาเพื่อ
ขอให้เทพเจ้าคุ้มครอง ให้พ้นจาก ภัยพิบัติ รวมทั้งอำนวยพรให้ตนมีความสุขและ อำนาจวาสนานานาประการ

อย่างเช่น ในดินแดนชมพูทวีปก็จะมีเทพผู้ยิ่งใหญ่ 3 องค์ หรือที่เรียกว่าตรีมูรติ
ได้แก่ พระพรหม พระอิศวร และ พระนารายณ์ หรืออาณาจักรจีนก็จะมี
เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทวดาและเซียนทั้งปวง

แต่ในวันนี้ ขอนำเอาเรื่องของสมมติเทพผู้ทรงอำนาจ ที่โลกตะวันตกยุคก่อนให้ความคารวะบูชา
ก่อนที่จะแปรเปลี่ยนมานับถือ ศาสนาคริสต์ ทั้งนี้ เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการนำเรื่องราว
ที่เทพเหล่านี้เกี่ยวข้องมาเล่าสู่กันฟังเสมอ เช่น สงครามกรุงทรอย อเล็กซานเดอร์ เพื่อว่า
ผู้อ่านได้พบชื่อเทพเหล่านี้ ก็จะได้มีความเข้าใจขึ้น

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโฮมเพจของเราจะเป็นประโยขน์แก่ท่านทั้งหลายที่เข้ามาเยี่ยมชม
หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Home ผู้จัดทำ เทพีอาเธน่า เทพีอาเทมิส เทพอีรอส เทพีเอรอส เทพแพน
เทพฮาเดส เทพซีอุส เทพีวีนัส เทพีดิมิเทอร์ เทพีฮีรา เทพฮีพีสทัส เทพโปเซดอน


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550