ซีอุส เทพเจ้าแห่งขุนเขาโอลิมปุสหลายพันปีมาแล้ว ชนชาวกรีกและโรมัน เชื่อกันว่า เทพเจ้าทั้งหลายนั้นทรงประทับอยู่บน ยอดขุนเขา โอลิมปุส (OLYMPUS) ในประเทศกรีซ โดยมีเทพผู้เป็นประมุขนามว่า ซูส (ZEUS) หรือโรมันเรียกว่า จูปิเตอร์ (JUPITER) รูปเคารพของซูส มักมีสายฟ้าหรือ อสุนีบาตเป็นศาสตราวุธ เพราะพระองค์ทรงเป็นเทพแห่งสายฝนและฟ้าผ่า เฮสิออด กวีเอกคนหนึ่งของกรีกเขียนไว้ว่า ซูสเป็นบุตรองค์ที่สามของเทพ โครนุส (CRONUS) แต่ตามตำนานของมหากวี โฮเมอร์ ระบุว่าซูสเป็นบุตรองค์โต ส่วนบุตรองค์รองลงมาได้แก่ โปไซดอน (POSEIDON) เทพแห่งมหาสมุทร และ เฮเดส (HADES) เทพแห่งยมโลก โดยซูสนั้นปกครองสวรรค์ทั้งปวงด้วย

ที่ประทับสำคัญ ซึ่งชาวกรีกสร้างถวายซูสนั้นยังมีซากเหลืออยู่ให้เห็นคือวิหารโอลิมเปีย ใกล้ๆ เขาโอลิมปุสที่เมืองอิลิส เป็นที่ซึ่งใช้แข่งกีฬาโอลิมปิกโบราณทุกๆ 4 ปี

เมื่อกล่าวถึงซูสแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงคู่ของพระองค์ คือเทพีเฮรา (HERA) หรือ จูโน (JUNO) ของโรมัน นับเป็นเทพีหมายเลขหนึ่งของสรวงสวรรค์ พระนางเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ และ “ดุ” จนเป็นที่ยำเกรงแก่เทพและมนุษย์ทั้งปวง ที่น่าแปลก คือเทพีมเหสีของพระอิศวร จอมเทพ คือ “พระแม่อุมา” ก็เป็นเทพีที่ “ดุร้าย” ยามอยู่ในปาง “เจ้าแม่ทุรคา” เช่นกัน(คล้ายกับซูส) ว่ากันว่าที่ซูสทรงอภิเษกกับเฮรานั้นก็เพื่อสวัสดิภาพของพระองค์เอง และเพื่อให้มีบารมี เพิ่มขึ้นด้วย

เฮราจัดเป็น “แม่พระธรณี” ของโลก อีกทั้งยังพิทักษ์สตรีที่ตั้งครรภ์ให้คลอดบุตร ได้อย่างปลอดภัยhome ผู้จัดทำ เทพีอาเธน่า เทพีอาเทมิส เทพอีรอส เทพีเอรอส เทพแพน
เทพฮาเดส เทพซีอุส เทพีวีนัส เทพีดิมิเทอร์ เทพีฮีรา เทพฮีพีสทัส เทพโปเซดอน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550