อ า ห า ร จี น (China food)

ผู้ จั ด ทำ เครื่องปรุงอาหารมงคลของชาวจีน รายการอาหารจีน เมนูกระเพาะปลาน้ำแดง เมนูเต้าหู้สอดไส้น้ำแดง เมนูเต้าหู้ปลาทรงเครื่อง
เมนูไก่นึ่งไวน์แดงขิงกับซอสต้นหอม เมนูปลานึ่งเต้าเจี้ยว เมนูวุ้นเส้นผัดดอกไม้จีน เมนูซุปลูกชิ้นกุ้งกับปวยเล้ง เมนูสลัดเต้าหู้กับถั่วลิสง
เมนูเห็ดหอมสดผัดกุ้ง เมนูซุปไข่เยี่ยวม้าผักชี เมนูเซี่ยงไฮ้ผัดขี้เมา เมนูปูห่อเนื้อหอม เมนูกุ้งบดปรุงรส เมนูหมูสามชั้นตุ๋นผักกาดดอง สรรพคุณต่างๆ
เมนูผักบรอคโคลีราดเนื้อปู เมนูผัดถั่วฝักยาวกับเต้าหู้และกาน่าฉ่าย ภาพอาหารจีน


อ า ห า ร จี น - จีนเป็นชนชาติที่ผูกพันอยู่กับอาหารการกินอย่างแนบแน่น ปัญหาทุพภิกขภัยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา่
ได้บีบบังคับให้ชาวจีนต้องคิดหาวิธีถนอมอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ชนชั้นสูงยังนิยมใช้อาหารเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งความมั่งคั่งและสถานภาพอันสูงส่งของตนด้วย
ในเมื่อจีนมีภูมิประเทศที่หลากหลายอย่างยิ่ง พืชพันธุ์ธัญญาหารก็ย่อมต้องมีหลากหลายต่างกันไปเป็นธรรมดา
ความใส่ใจในเรื่องอาหารของชาวจีนสะท้อนออกมาทางปรัชญาและวรรณคดี
เพราะนักปราชญ์ผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ มักเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารด้วย เหลาจื่อกล่าวว่า" จงรับมือกับประเทศใหญ่ๆ
ด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลเสมือนหนึ่งท่านกำลังทำปลาตัวเล็กๆ" จวงจื่อเคยแต่งโคลงแนะนำ
การคัดสรรพ่อครัวให้จักรพรรดิ ความว่า "พ่อครัวชั้นดีจะเปลี่ยนมีดใหม่เพียงปีละครั้งเพราะเขาหั่น พ่อครัวชั้นเลวจะเปลี่ยนมีดใหม่ทุกเดือนเพราะเขาสับ"ห ลั ก ก า ร ทำ อ า ห า ร - อุปกรณ์สำคัญในการทำครัวของชาวจีนมีอยู่ 4อย่าง คือ เขียง มีด กระทะก้นกลม และตะหลิว
ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยบีบให้ชาวจีนต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้อาหารสุกโดยเร็ว
การหั่นผักและเนื้อจึงกลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญอันดับแรก พ่อครัวที่ดีจะต้องสับเนื้อและหั่นผักได้รวดเีร็วปานจักรผั ความพิืถีพิถัน
เช่นนี้ย่อมมีเหตุผลอันสมควรอยู่ คือ เนื้อและผักที่หั่นไม่ถูกขนาดมักทำให้อาหารสุกไม่เสมอกัน ชาวจีน
ประกอบอาหารด้วยการผัดในกระทะไฟแรงเป็นหลัก เพราะเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
และทำให้อาหารคงคุณค่าความสดกรอบเอาไว้ได้ การทอด การนึ่ง และการเคี่ยวเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก
ในขณะที่การย่าง และอบนั้น จะทำกันแต่ในครัวของภัตตาคารเท่านั้นส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร ทำ อ า ห า ร จี น - อาหารจีนประกอบไปด้วย รสชาติและสีสัน
ส่วนประกอบต่างๆกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดี ทั้งซีอิ๊ว ขิง กระเทียม น้ำส้ม น้ำมันงา เต้าเจี้ยว และหอมแดง
ข้าวนับว่าเป็นอาหารหลักของชาวจีน แต่ผู้คนทางเหนือจะทาน อาหารที่ทำจากแป้ง อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยว ซาลาเปา หมั่นโถ เกี๊ยว ปาท่องโก๋ ฯลฯ
ส่วนเต้าหู้นั้นก็มีทั้งแบบแห้งและสด เป็นแผ่นและก้อน จัดเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญยิ่ง
ของประเทศที่ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการกสิกรรมมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ ชาวจีนนิยมการเลี้ยงหมูและ เป็ด ไก่
เพราะเป็นการใช้เนื้อที่ในการเลี้ยงน้อย เนื้อหมูจึงจัดเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่ง ส่วนปลาก็เป็นอาหารที่พิเศษสด
ยอดที่ต้องปรุงกันอย่างพิถีพิถันกว่าปกติ พืชผักเองก็มีความสำคัญมาก
แต่คนจีนไม่นิยมกินผักดิบเพราะใช้อุจาระคนเป็นปุ๋ยสำหรับรดน้ำผัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยได้
พืชผักที่เพราะปลูกมีหลากหลายชนิด เขตภาคใต้ที่มีอากาศแบบอบอุุ่นนั้น
ไม่เพียงแต่จะมีผักปลูกกันในประเทศตะวันตกเท่านั้นยังปลูกหน่อไม้ แห้ว รากบัว
และผักใบเขียวนานาชนิดอีกด้วยอ า ห า ร พื้ น เ มื อ ง ข อ ง แ ต่ ล ะ ภ า ค - จีนเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาล มีภูมประเทศ
ภูมิอากาศ และพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง จึงส่งผลให้มีอาหารพื้นเมือง
แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคด้วย โดยทั่วไปแล้ว อาหารพื้นเมืองของจีนแบ่งออกได้
เป็นสี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่ อาหารกว่างตง(กวางตุ้ง) ของมณฑลกว่างตงทางภาคใต้ อาหารซื่อชวน(เสฉวน)
ซึ่งเป็นอาหารรสจัดจากภาคตะวันตกในแถบเมืองเฉินตู กับฉงชิ่ง อาหารหวยหยาง
อันหมายรวมถึงอาหารในแถบซ่างไห่ เจียงซู กับเจ๋อเจียงทางภาคตะวันออก และอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือในแถบเป่ยจิงกับซานตงอ า ห า ร ก ว า ง ตุ้ ง - เป็นอาหารที่คนรู้จักกันไปทั่วโลก เพราะชาวกวางตุ้ง
ได้อพยพไปอาศัยตามต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หลายคนบอกว่า
เป็นอาหารที่ดีที่สุด เพราะแถบกว่างต่งมีอากาศดี จึงปลูกพืชผักได้หลากหลายยิ่งกว่าภาคใดๆ ของประเทศ
อาหารกวางตุ้งมีความหลากหลายการใช้เครื่องปรุง และความสดของเนื้อผัก พ่อครัวกวางตุ้งยินดีรับความรู้เรื่องอาหารจากต่างชาติ
สิ่งที่นำมาประกอบมีทั้งผลไม้ พืชผัก นานาชนิด รวมถึงอาหารทะเลอย่าง กุ้ง ปลา เป็นต้น
กรรมวิธีในการทำมีทั้งทาน้ำมันย่าง ผัดไฟแรง และการนึ่ง ไก้ย่างกับหมูย่างนับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางกว่างตง
อาหารชื่อดังของคนกวางตุ้ง ได้แก่ ติ่มซำ มีรสชาติยอดเยี่ยม และมีให้เลือกหลายรส
เช่น ไส้หมูแดง ไส้หมู ไส้ครีม เผือกทอด เป็นต้น ตามภัตตาคารและโรงน้ำชา จะมีพนักงานเข็นรถเล็กๆข่ยติ๋มซำบนถาดไม้ไผ่
อุ่นร้อนๆให้กับ ลูกค้าตามโต๊ะ ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้ว ชาวจีนจะไม่นิยมกินของหวานกันสักเท่าใดนัก
แต่บนรถติ๋มซำมักจะมีขนมทาร์คัสตาร์ด กับเต้าฮวยเัลมอนด์วางขายอยู่ด้วย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0