แมลงศัตรูของชา

Home ผู้จัดทำ ลักษณะ พันธุ์ของชา โรคของชา แมลงศัตรูของชา การแบ่งเกรดของใบชา

แมลงมวนชา

 

เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของชา เป็นแมลงชนิดปากดูด ตัวเต็มวัย มีลักษณะคล้ายยุงลำ ตัวมีปีกและขามีสีดำ ท้องสีเขียวกลางหลังจะมีสีเหลือง

 
การทำลายของแมลงมวนชา

ใบชาที่ถูกทำลายจะมีรอยแผลไหม้เป็นวงเล็กๆ หรือเป็นจุดๆ ทำให้ยอดและใบอ่อนหงิกงอได้

 

ใช้สารไพรทรอยสังเคราะห์ฉีดพ่น

 

ไรแดง

 

 
การทำลายของไรแดง
จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอดอ่อนของชา ทำให้ใบชาหด หงิกงอ

 

ระยะที่โรคระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด acaricide อัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดให้เปียกทั้งส่วนบนและ ล่างใบและฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 1-2 สัปดาห์

 

เพลี้ยอ่อน

 

 
การทำลายของเพลี้ยอ่อน
จะทำลายใบชาโดยการดูดน้ำเลี้ยง ทำให้ใบหงิก ใบย่อน และม้วนต่ำลง

 

ตัดแต่งกิ่งชาเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการใช้วิธีทางชีววิธีโดยนำตัวห้ำ ตัวเบียนตามธรรมชาติ เช่น แมลงประเภทต่อ (wasp) มาใช้ไป


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.