Home ประวัติศาสตร์อียิปต์ ตำนานที่เล่าขาน บรรณานุกรม ผู้จัดทำ


ราชวงศ์ที่หนึ่งถึงราชวงศ์ที่แปด

ชาวอียิปต์โบราณทำอิฐตากแห้ง

จับปลาในแม่น้ำไนล์โดยใช้เรือต้นกก

การล่าสัตว์ป่าในเขตดินสีแดง

อักษรเฮียโรกลิฟฟิค

การทำมัมมี่

มาสตาบา (Mastaba)

พีระมิดยักษ์ของฟาโรห์คูฟู

Back

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com