แหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรักธรรมชาติ

Home ผู้จัดทำ อนุรักษ์เต่าทะเล เที่ยวปากช่อง หมู่บ้านโฮมสเตย์ น้ำเชี่ยวในป่าปาย ลัดเลาะป่ากุยบุรี บ้านผางาม หมู่เกาะตะรุเตา ท่องเขาใหญ่

แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงหมู่บ้านโอท็อป กับ โฮมสเตย์

โฮมสเตย์บ้านปราสาท : ตั้งอยู่ที่ บ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยหมู่บ้านปราสาทเหนือและบ้านประสาทใต้ซึ่งอยู่ติดกัน แต่ชุมชนที่ทำกิจกรรมด้านโฮมสเตย์ คือ บ้านปราสาทใต้ กิจกรรมนี้เริ่มจากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำชาวต่างชาติไปพักค้างแรมเป็นครั้งคราวและทำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2539 จนปัจจุบันบ้านปราสาทเป็นตัวอย่างสำหรับหมู่บ้านอื่นทั่วประเทศ ภายในหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิด และจะได้ศึกษาโบราณคดีจากการชมแหล่งขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี นอกจากนั้นแล้วสมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านปราสาทใต้ ยังดำเนินกิจกรรมแปรรูปกกจันทบูรณ์ เป็นกระเป๋า แฟ้มเอกสาร กล่องกระดาษชำระ รองเท้า หมวก และเครื่องจักรสานอื่นๆ อีกมากมาย สนใจเดินทางไปชมติดต่อ ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โทร. 0 4436 7075 , 0 9581 7870 หรือ ที่โรงเรียนบ้านธารปราสาท โทร.0 4436 7062 , 0 4436 7070

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน : ด่านเกวียน เป็นหมู่บ้านหนึ่งของ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 224 นม. - โชคชัย ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน ซึ่งมีร้านค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเรียงรายอยู่สองฟากฝั่งและมีลำน้ำมูลทอดขนานอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออก ลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นอยู่ที่ดินที่นำมาใช้ กล่าวคือ ดินด่านเกวียนเป็นดินเหนียว เนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูล (ซึ่งห่างออกไปจากทางหลวง 224 ประมาณ 2-3 กม.) ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่า 'กุด' หรือแม่น้ำด้วน (ลักษณะลำน้ำที่คดเคี้ยว กัดเซาะตลิ่งจนขาดและเกิดลำน้ำด้วนขึ้น ส่วนที่เป็นแนวกัดเซาะจะกลายเป็นแหล่งทับถมดิน ดินดังกล่าวนี้เป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษง่ายต่อการขึ้นรูป ทนทานต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกง่าย และที่น่าสนใจคือ ดินนี้เมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติเป็นสีแดง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็ก หรือสนิมเหล็กที่มีอยู่จำนวนมากในเนื้อดิน

ปัจจุบันบ้านด่านเกวียน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และได้มีการพัฒนารูปแบบสินค้า และลวดลาย จนเป็นที่ถูกใจแก่ผู้ซื้อหา ทั้งนี้ด้วยราคาสินค้าที่ไม่แพง ทำให้เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านด่านเกวียนเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับจากทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเสมอมา

                             

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com