สวัสดีกันก่อน*-*

ผู้จัดทำประวัติของกล้องอุปกรณ์ในการถ่ายภาพหลักการถ่ายภาพเทคนิคการถ่ายภาพการใช้กล้องถ่ายภาพ

 

 

 

 

ผู้จัดทำ 
ประวัติของกล้อง 
อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 
หลักการถ่ายภาพ 
เทคนิคการถ่ายภาพ 
การใช้กล้องถ่ายภาพ 

 

 

 

   

สวัสดีค่ะ

สาเหตุที่ทำให้พวกเราตัดสินใจทำเรื่องการถ่ายภาพ  ก็คือ เห็นว่าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาก
มันก็เลยซึมซับเข้ามาทางสายเลือด (มั้ง) และเราเห็นว่า การถ่ายรูป เป็นการเก็บภาพความทรงจำที่ดี
แต่ถ้าเราสามารถเก็บมันไว้อย่างสวยงาม กว่าที่มันเป็นจริงๆก็คงจะดี เราก็เลยต้องศึกษา เทคนิค วิธีการ
ถ่ายภาพ เพื่อมาทำให้ความทรงจำของเราสวยงามยิ่งขึ้น

และต้องขอขอบคุณคุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ที่กรุณาช่วยสอนและแนะนำการทำเว็บไซด์ เพื่อเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

จัดทำโดย
นางสาวยุพเรส  วงศ์โชควัฒนา
นางสาวกิติยา  แซ่กัง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006Ms.Yuparet Wongchokwattana. Ms.Kitiya  Saekung. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com