ประวัติศาสตร์ไทย

Homeผู้จัดทำประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์

 

   

 

       

                                   นประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น   ประชาชนชาวไทยได้เสียสละชีวิต  ร่วมมือกันฟันฝ่าอุปสรรค   ช่วยกันพัฒนาสร้างบ้านเมืองมาโดยลำดับ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทุ่มเทให้แก่แผ่นดิน    ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงสถาพรให้ชาติไทย ได้มีเอกราชสืบต่อมาจนทุกวันนี้

 

จัดทำโดย
นางสาวศศิประภา ศรีวิไลเวช
นางสาวสาวิตรี เวชสมุทรวารี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Sasiprapa Sriviraivad Ms.Savitree Vajsarmutwaree. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com