ไทยไทย

Homeคณะผู้จัดทำอาหารของตกแต่งท่องเที่ยว ๔ ภาคประเพณีไทย ๔ ภาคการละเล่นไทย

 

     

       ผลงานเว็บชิ้นนี้ใช้เวลาในการทำพอสมควร เนื้อหาภายในเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาถึง ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถเข้ามาชมได้ทุกเพศ ทุกวัย

   เนื้อหาสาระได้ข้อมูลจาก

                                                                                        1.หนังสือ
                                                                                        2.หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์น้าชาติรู้ไปโม๊ด
                                                                                        3.www.google.co.th
                                                                                        4.www.prapaneethau.com
                                                                                        5.เว็บไซด์ต่างๆอีกมากมาย

                                                                                            ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดขออภัยมา ณ ที่นี้ 

                                                                                          

จัดทำโดย
นางสาวอุษา เอื้อจิตราเจริญ
นางสาวณัฎฐา พลพละวัฒน์
นางสาวมยุรี สวนประเสริฐ
นางสาววรพร แสนจันดี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2006 Usa Aujittracharoen Natta Ponparawat Mayuree Suanprasert Woraporn Sanjandee All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com