อาหารเค็ม

  

Homeคณะผู้จัดทำอาหารของตกแต่งท่องเที่ยว ๔ ภาคประเพณีไทย ๔ ภาคการละเล่นไทย
อาหารภาคเหนือ 
อาหารภาคกลาง 
อาหารภาคอีสาน 
อาหารภาคใต้ 

 

    อาหารที่มักนำมาถนอมเพื่อเก็บไว้กินนานๆเช่น

            กุ้งส้ม  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กุ้งแตะ  ซึ่งจะมีสีเขียว  กุ้งชนิดนี้เมื่อนำมาทำเป็นกุ้งส้ม  สีจะออกแดง ๆ และมีรสเปรี้ยว การทำกุ้งส้มนั้น  นำกุ้งมาหมักกับเกลือ น้ำตาลทราย หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วันจนมีรสเปรี้ยว  จึงนำมาทำอาหารรับประทานได้ การทำกุ้งส้มหากใช้กุ้งขาว เมื่อหมักแล้วสีจะไม่แดง  ต้องใช้ใส่สีช่วย จึงจะน่ารับประทาน

            ปลาขี้เสียดแห้ง  คือการนำปลาสีเสียดมาใส่เกลือจนทั่วตัวปลา  แล้วตากแดดให้แห้ง  เก็บไว้รับประทานได้นาน

             ปลาแป้งแดง  คือการนำปลาโคบ  หมักกับข้าวสุก  เกลือ  ใส่สีแดง  หมักทิ้งไว้  3-4  วัน  จึงนำมาปรุงอาหารได้

            ปลาเค็ม  คือ  การนำปลามาหมักกับเกลือ  เมื่อก่อนชาวประมงออกหาปลา  พอได้ปลามากก็หมักกับเกลือบนเรือ  ครั้นเรือเข้าฝั่งก็จะได้ปลาเค็มไว้รับประทาน

            กุ้งแห้ง คือ  การนำกุ้งที่ได้มาเคล้ากับเกลือ  แล้วตากแดดให้แห้ง  เก็บไว้รับประทานได้นาน

           น้ำบูดู  ได้จากการหมักปลาตัวเล็ก ๆ กับเกลือเม็ด  โดยหมักไว้ในโอ่ง  ไห  หรือถังซีเมนต์  แล้วปิดฝาผนึกอย่างดี  ตากแดดทิ้งไว้ 2-3  เดือน  หรือเป็นปี  จึงนำมาใช้ได้บูดูมีทั้งชนิดหวานและชนิดเค็ม  ชนิดหวาน  ใช้คลุกข้าวยำปักษ์ใต้  ชนิดเค็ม  ใช้ปรุงอาหารประเภทน้ำพริก  เครื่องจิ้ม

           พุงปลา  ได้จากการเอาพุงปลาทู  หรือปลารังมารีดเอาสิ่งสกปรกออก  แล้วใส่เกลือหมักไว้ 1 เดือนขึ้นไป  จึงนำมาปรุงอาหารได้

           เนื้อหนาง  คือ การนำเอาหัวของวัวไปย่างไฟอ่อน ๆ จนสุกทั่วกันดี  แล้วแช่น้ำทิ้งไว้  1  คืน รุ่งขึ้นขูดเอาส่วนที่ไหม้ออกจนขาวสะอาดดี  เลาะเอาแต่เนื้อ นำมาเคล้ากับเกลือ น้ำตาลปีบ  หมักทิ้งไว้  2-3  คืน  จึงนำมาปรุงอาหารได้  เนื้อหนางอาจทำโดย  ใช้เศษเนื้อปนเอ็นหมัก

 

  

จัดทำโดย
นางสาวอุษา เอื้อจิตราเจริญ
นางสาวณัฎฐา พลพละวัฒน์
นางสาวมยุรี สวนประเสริฐ
นางสาววรพร แสนจันดี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2006 Usa Aujittracharoen Natta Ponparawat Mayuree Suanprasert Woraporn Sanjandee All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com