ตี่จับ

    

Homeคณะผู้จัดทำอาหารของตกแต่งท่องเที่ยว ๔ ภาคประเพณีไทย ๔ ภาคการละเล่นไทย

 

 

    ตี่จับ

แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆกัน ฝ่ายเล่นก่อนเลือกคนตี่มาหนึ่งคน ออกเสียง ตี่เข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้าม เอามือแตะคนฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามก็ต้องยึดตัวไม่ให้กลับแดน  หากเสียงตี่ขาด คนตี่ต้องตกเป็นเชลย แต่ถ้าหนีกลับแดนได้ คนที่โดนแตะก็ต้องตกเป็นเชลยของฝ่ายที่มาตี่ คนต่อไปต้อง ตี่เข้าไปแตะช่วยพวกตนที่เป็นเชลยกลับมา ฝ่ายใดหมดตัวผู้เล่นก่อนเป็นฝ่ายแพ้

 

[ลางทางหมาก][ลิงชิงหลัก][ลูกช่วง][วิ่งเปรี้ยว][เสือกินวัว][เสือข้ามห้วย][หม้อข้าวหม้อแกง][อ้ายเข้อ้ายโขง][อีตัก][โออาเหล่าตาแป๊ะ][กระโดดเชือก][ขี่ม้าก้านกล้วย][งูกินหาง][จ้ำจี้มะเขือเปาะ][เดินกะลา][ตี่จับ][ปี่ตอซัง, เป่ากบ, โป้งแปะ][โพงพาง, มอญซ่อนผ้า][ม้าเขย่ง, รีรีข้าวสาร][อีกาฟักไข่][หมากเก็บ][ตีลูกล้อ][ปิดตาควานหา][กระโดดยาง][กระต่ายขาเดียว][ขี่ม้าส่งเมือง][จับไม้สั้นไม้ยาว][จี้จุ๊บ][ชักกะเย่อ][ซักส้าว][ตบแผละ][เป่ากบ][เป่ายิงฉุบ][แมงมุม]

  

จัดทำโดย
นางสาวอุษา เอื้อจิตราเจริญ
นางสาวณัฎฐา พลพละวัฒน์
นางสาวมยุรี สวนประเสริฐ
นางสาววรพร แสนจันดี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2006 Usa Aujittracharoen Natta Ponparawat Mayuree Suanprasert Woraporn Sanjandee All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com