ผีเสื้อแสนสวย

Homeผู้จัดทำ...บรรณานุกรมผีเสื้อในประเทศไทยวิวัฒนาการลักษณะทั่วไปวงศ์ของผีเสื้อสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

 

 

           เรามักพบผีเสื้อสีสดสวย กางปีก ๒ คู่ที่มีลวดลาย สีสัน งดงาม รูปร่างปีกก็แปลกๆตาน่าชม บินว่อนร่อนลมอยู่ทั่วไป รอบๆบริเวณ บ้าน ตามสุมทุมพุ่มไม้ ตามป่าหญ้า ป่าเขา ริมลำธาร ใกล้ หนองน้ำ เหนือพื้นดินพื้นทรายที่ชุ่มชื้น จะมีผีเสื้อกลางวันให้เรา ดูเล่นชมเล่นเสมอๆ เรารู้ว่า ผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ มีมากมายหลายชนิด
           ชีวิตการเจริญเติบโตของผีเสื้อเป็นการเจริญเติบโตแบบ ครบ ๔ ขั้น (complete metamorphosis) เหมือนที่พบ ในพวกด้วง ผึ้ง และแมลงวัน โดยแยกออกเป็นระยะไข่ ระยะ ตัวหนอนระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย ข้อดีของการเจริญ เติบโตแบบนี้คือ การที่ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกินอาหารกันคน ละอย่าง ไม่มีปัญหาการแก่งแย่งอาหาร ทั้งยังอาศัยอยู่กันคนละ ที่ มีโอกาสรอดจากศัตรูธรรมชาติได้มากกว่าเมื่ออยู่รวมกัน สิ่ง ที่สำคัญที่สุดคือ ในบางระยะ เช่น ระยะไข่และระยะดักแด้มีความ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย และการขาดแคลนอาหาร ทำให้ผีเสื้อคงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ตลอดมา
          ผีเสื้อเป็นแมลงพวกหนึ่งแตกต่างจากพวกนกและสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ตรงที่ไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายใน ลำตัว ประกอบด้วยวงแหวนหลายวงต่อกัน เชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆ เพื่อการเคลื่อนไหวได้สะดวก เปลือกนอกแข็งเป็นสารพวกไคทิน (chitin) ภายในเปลือกแข็ง เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ เคลื่อนที่ ลำตัวของผีเสื้อเป็นวงแหวนเชื่อมต่อกัน ๑๔ ปล้อง ปล้องแรกเป็นส่วนหัว (head) ปล้องที่ ๒,๓ และ ๔ เป็นส่วน อก (thorax) และปล้องที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนท้อง (abdomen)
          ผีเสื้อที่มีลักษณะโบราณ ปีกทั้งสองคู่มีขนาดใกล้เคียง กัน การจัดเรียงของเส้นปีกคล้ายคลึงกัน ปีก ๒ คู่เชื่อมยึดกัน แบบติ่งเกี่ยวกัน (jugal type) หนวดสั้นมาก ส่วนปากเสื่อม หายไป วงศ์นี้มีอยู่ประมาณ ๓๐๐ ชนิด พบมากที่สุดในทวีป ออสเตรเลีย หนอนอาศัยอยู่ใต้ดิน เจาะกินอยู่ภายในลำต้นและ รากพืชเติบโตช้ามาก ผีเสื้อพวกนี้บินได้เร็วมาก ผีเสื้อตัวผู้ชอบ บินจับกลุ่มกันในเวลาพลบค่ำ รอให้ตัวเมียบินเข้าไปรับการผสม พันธ
           ในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ให้น่าค้นหา  ทั้งในแนวอนุรักษ์ชมกับธรรมชาติมากมายหลายหลาย  รวมทั้งอุทยานแห่งชาติต่างๆ ที่รอให้เราไปค้นพบ ในทางธรรมชาตินี้ก็มีสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่มิใช่น้อย  ที่ไหนที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ที่นั้นก็จะยังมีสัตว์ป่า ป่าไม้อุดมสมบูรณ์เช่นกัน

จัดทำโดย
อรธิชา  ศิลปวิศวกุล
ปพิศรา    หิรัญยบัตร
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com