ผีเสื้อในไทย(5)

Homeผู้จัดทำ...บรรณานุกรมผีเสื้อในประเทศไทยวิวัฒนาการลักษณะทั่วไปวงศ์ของผีเสื้อสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ผีเสื้อในไทย(2) 
ผีเสื้อในไทย(3) 
ผีเสื้อในไทย(4) 
ผีเสื้อในไทย(5) 
ผีเสื้อในไทย(6) 

 

           ในแง่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนและชนิด ของผีเสื้อในป่าหนึ่งๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติและสภาพ ที่แท้จริงของป่านั้นๆ ว่ามีความเป็นป่าสมบูรณ์เพียงใด เช่น ป่า ที่ถูกเผาถางทำลายลงไปมากขึ้น จำนวนชนิดของผีเสื้อที่พบจะ ลดน้อยลงไปด้วย หรือถ้าพบแต่ผีเสื้อที่ตัวหนอนกินพืชจำพวก หญ้าหรือพืชตระกูลถั่วเท่านั้น ก็จะทราบได้ทันทีว่าสภาพป่าได้ ถูกทำลายลงเป็นทุ่งหญ้าทั้งหมดแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างป่า กับผีเสื้อจึงค่อนข้างแน่นแฟ้น ผีเสื้อจะหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อป่า ถูกทำลาย ความชื้นที่ผีเสื้อส่วนมากชอบก็จะหมดไป ต้นไม้ที่ เป็นอาหารของตัวหนอนก็จะขาดแคลนด้วย
           ผีเสื้อเป็นกลุ่มของแมลงที่นักสัตววิทยาจัดไว้ในอันดับ เลพิดอปเทอรา (Order Lepidoptera) มาจากคำว่า lepis แปลว่าเกล็ด และ pteron แปลว่าปีก แมลงในอันดับนี้จึงมีแผ่น ปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีเล็กๆ เรียงซ้อนกันแบบกระเบื้องมุมหลังคา เกล็ดสีเล็กๆเหล่านี้ เมื่อดูด้วยตาเปล่า จะเห็นเป็นผงสีต่างๆ ซึ่งจะ หลุดติดมือออกมาเมื่อเราจับปีกของผีเสื้อ ผีเสื้อในอันดับนี้ยังแยก ออกเป็น ๒ พวก คือ อันดับย่อยผีเสื้อกลางวัน (Butterflier) พวก นี้มีหนวดตอนปลายพองออกเป็นรูปกระบอง และอันดับย่อยผีเสื้อ กลางคืน (Moths) ซึ่งมีหนวดรูปร่างต่างๆ กันหลายแบบ

 

จัดทำโดย
อรธิชา  ศิลปวิศวกุล
ปพิศรา    หิรัญยบัตร
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2003 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com