ผีเสื้อหนอนหอย

Homeผู้จัดทำ...บรรณานุกรมผีเสื้อในประเทศไทยวิวัฒนาการลักษณะทั่วไปวงศ์ของผีเสื้อสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

ผีเสื้อหนอนหอย 
ผีเสื้อหนอนมะไฟ 
ผีเสื้อหนอนเจาะผ้า 
ผีเสื้อปีกใส 
ผีเสื้อลายจุด 
ผีเสื้อหนอนเจาะไม้ 
ผีเสื้อหนอนม้วนใบ 
ผีเสื้อปีกตัด 
ผีเสื้อหนอนชอนใบ 
ผีเสื้อหนอนแปลก 
ผีเสื้อหนอนกอ 
ผีเสื้อปีกแฉก 
ผีเสื้อไหม 
ผีเสื้อหนอนบังใบ 
ผีเสื้อยักษ์ 
ผีเสื้อพราหมณ์ 
ผีเสื้อหนอนคืบ 
ผีเสื้อปีกขอ 
ผีเสื้อหางยาว 
ผีเสื่อเหยี่ยว 
ผีเสื้อหนอนกระทู้ 
ผีเสื้อปีกปม 
ผีเสื้อมอลป่า 
ผีเสื้อลายเสือ 
ผี้เสื้อหญ้า 
ผีเสื้อบุ้งสันหลังขาว 
ผีเสื้อหางเหลือง 
ผีเสื้อบินเร็ว 
ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ 

 

 วงศ์ผีเสื้อหนอนหอย (Eucleidae)

          ผีเสื้อในวงศ์นี้มีลำตัวอ้วน ปีกสั้น แต่บินได้เร็ว ส่วนมาก มีสีน้ำตาลแต้มเขียวหรือน้ำตาลแดง ส่วนปากเสื่อมไปมาก ไข่มีรูปร่างแบนคล้ายเหรียญ หนอนมีรูปร่างแปลกจากวงศ์อื่นๆ โดยมีรูปร่างคล้ายตัวทาก มีสีและลวดลายต่างๆสวยงาม หัวซ่อนอยู่ใต้ลำตัว รอบๆ ตัวมีกระจุกขนที่มีพิษทำให้ผู้ที่โดนมี อาการปวดแสบปวดร้อน จึงเรียกกันว่า "ตัวเขียวหวาน" หนอน บางชนิดมีลำตัวเรียบ ไม่มีหนามเลย ชนิดที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจ เช่น Parasa lepida กินใบพืชหลายชนิด และ Thosea spp. กินใบไม้ผลหลายชนิด

 

จัดทำโดย
อรธิชา  ศิลปวิศวกุล
ปพิศรา    หิรัญยบัตร
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2003 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com