สินสมุทร

 

ผู้จัดทำคำนำกลอนสุนทรภู่ประวัติสุนทรภู่เนื้อเรื่องตัวละคร

 

อุศเรน 
ศรีสุวรรณ 
นางสุวรรณมาลี 
อรุณรัศมี 
สินสมุทร 
พระอภัยมณี 

สินสมุทร

บุตรพระอภัยมณีกับนางผี้เสื้อสมุทรมีกำลังมาก กล้าหาญ มุทะลุ เข้มแข็ง อารมณ์ร้อน ดื้อรั้น พูดจาโผงผาง 

 

รายชื่อผู้จัดทำ: นางสาววีรานันท์  สุไพบูลย์วัฒน, นางสาววันวิสา  กนกกาญจนากุล, นางสาวนารีรัตน์  อารีสวัสดิ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Copyright (c)2006 Weeranun  Supaibulwattana  Wanwisa  Kanokkanjanakul  Nareerat  Areesawasdi Allright reserved 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com