ในหลวงของเรา

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

king_1.gif

 

...ในหลวง...ในใจไทยทั่วหล้า... 

 

....ฟ้าวันนี้ สีทอง ช่างผ่องใส
ดวงหทัย พระองค์ท่าน เฝ้ามองหา
สุขหรือทุกข์ ท่านมอง ในสายตา
เป็นน้ำเย็น ชโลมหล้า ทั่วผองไทย.... ....ในวันนี้ ปวงราษฎร์ สำนึกค่า
พระคุณท่าน เลิดฟ้า ช่างยิ่งใหญ่
ท่านเป็นพ่อ ยอมลำบาก เพื่อชาวไทย
ขอเพียงให้ ลูกนั้น สามัคคี....
....
ยามประเทศ หม่นหมอง ต้องแตกแยก
เหมือนใจแทบ ละลายสิ้น สุดจะหนี
มีเพียงพ่อ เท่านั้น ผันชีวี
เพื่อลูกนี้ ชาวไทย ให้ปองดอง....
....
วันนี้ ดวงใจ ไทยทั่วหล้า
เปล่งวาจา "เป็นคนดี" เพื่อสนอง
แทบพระบาท ยกเหนือเกล้า ดังแซ่ซ้อง
ถวายน้อม แด่พ่อ ของแผ่นดิน....
......
ศิลป์สรา......(สองก้ามแปดขา)........

 

โดยคุณ: สองก้ามแปดขา 

 

 

การที่งานชิ้นนี้สำเร็จได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆจาก

-ที่มาของโครงการแก้มลิง

กรมชลประทาน   โทรศัพท์ 0-2243-6956

Web page: http:// 203.150.73.19/flood

Email: flood44@mail.rid.go.th

-ที่มาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลจาก
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต

จัดเว็บเพจทำโดย
กรมส่งเสริมการเกษตร

-ที่มาของสินค้า OTOP

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรบ้านดพน(สตรีสหกรณ์โพนแพรวา)
เลขที่ 94 หมู่5 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : นางประคอง จันทะมาตย์
โทร : 043 856098,01 9757624

 

กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์
25
หมู่ 8 บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
ติดต่อ : คุณอารยา เดื่อมขันธ์มณี
โทร : 032 471678, 01 9877672 , 09 6870902
โทรสาร : 032 593116

Web Site : www.thaitambon.com/PB/Sornnarai.htm

 

 

จัดทำโดย
นางสาววิไลวรรณ ตันติการุณย์ นางสาวอุไรวรรณ ฤกษ์ยาม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c)2006 Ms. Wiriwan Tuntikarun Ms. Uraiwan Ruckyam. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com