สินค้า OTOP (09)

 

Homeผู้จัดทำพระราชประวัติพระบรมราชาภิเษกพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพฉลองสิริราชสมบัติ

 

โครงการฝนหลวง 
โครงการแก้มลิง 
สินค้า OTOP 
สินค้า OTOP (02) 
สินค้า OTOP (03) 
สินค้า OTOP(04) 
สินค้า OTOP (05) 
สินค้า OTOP (06) 
สินค้า OTOP (07) 
สินค้า OTOP (08) 
สินค้า OTOP (09) 
สินค้า OTOP (10) 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง(2) 
เศรษฐกิจพอเพียง(3) 
เศรษฐกิจพอเพียง(4) 
เศรษฐกิจพอเพียง(5) 
เศรษฐกิจพอเพียง(6) 
เศรษฐกิจพอเพียง(7) 

 

 

 ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 760404-A237

ผลิตภัณฑ์ (Product) กระเป๋าป่านศรนารายณ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า หมวก ทำจากป่านศรนารายณ์(OTOP)ราคาขายปลีก 450 บาท


วัตถุดิบที่ใช้
ป่านศรนารายณ์

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์
25
หมู่ 8 บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
ติดต่อ : คุณอารยา เดื่อมขันธ์มณี
โทร : 032 471678, 01 9877672 , 09 6870902