สูตรขนมหวานไทย

 

Homeผู้จัดทำประวัติขนมไทยชนิดของขนมไทยอุปกรณ์ทำขนมสูตรขนมหวานไทย

 

       

  ฝอยทอง  

ทองหยอด

ทองหยิบ

เม็ดขนุน

สังขยา

ขนมหม้อแกง

ข้าวเหนียวมน

ข้าวเหนียวแก้ว

ข้าวต้มมัด

ข้าวเหนียวตัด

วุ้นสายรุ้ง

ตะโก้เผือก

ขนมลืมกลืน

ขนมเรไร

ขนมเล็บมือนาง

ซ่าหริ่ม

หยกมณี

ขนมเปียกปูน

ขนมสาลี่อบ

ขนมกล้วย

  ขนมมันสำปะหลัง

  ขนมตาล

ขนมขี้หนู

ขนมน้ำดอกไม้

         

จัดทำโดย
 นางสาว จิรวดี ดิเรกวัฒนกุลชัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Ms.Jiraweadee Direkwatanakulchai All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com