Food of Paradise

Homeabout usโภชนาการfoodผัก

 


 

 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บอาหารเพื่อสุขภาพ

     ภายในเว็บจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นปัจจุบัน ชีวิตของคนเราดำรงอยู่ได้เพราะปัจจัยหลายอย่าง และอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์  มนุษย์อาจเสียชีวิตได้ถ้าขาดอาหาร  แต่ที่เรารับประทานเข้าไปทุกมื้อนั้นก็มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เช่นกัน เป็นเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์หรือโทษ จึงจำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ด้านโภชนา   การขั้นพื้นฐาน และ   การรับประทานอาหาร  ที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อจะได้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษ  เพราะอาหารนั้นถือเป็นยาวิเศษ ที่เพิ่มพลังแก่สมองและร่างกายของเรา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพและการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง รวมไปถึงตัวอย่างอาหารและวิธีการทำอาหาร ที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ตนเองและคนรอบข้างด้วย และเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ที่รักการศึกษาโดยการอ่านจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้มีโอกาสในการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น


 

 เอกสารอ้างอิงและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือผักโภชนา

2. ผลไม้เพื่อสุขภาพ

3. สูตรอาหาร 1-2

4. อาหารชีวจิต

5. Book Cook

6. www.bangkokhealth.com

7. www.thaifitway.com

8. www.thaihealth.info

จัดทำโดย
น.ส. อาทิตยา แซ่โอ และ น.ส. เนตรนภา บุตรวงษ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c)2006 Ms. Arthidtaya Sea-o. and Ms. Natenapha Burtwong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com