โภชนาการ

 

Homeabout usโภชนาการfoodผัก

 

 ความหมายของโภชนาการ  หมายถึง วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆ

 เกี่ยวกับอาหาร  ประโยชน์ของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหาร ที่รับประทานเข้าไปให้เป็นสารอาหาร ซึ่งทำให้ ร่างกายเจริญเติบโต การดำรงสุขภาพให้เป็นปกติ และการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย ถ้าหากทุกคนรับประทานอาหาร อย่างถูกหลักโภชนาการแล้ว จะทำให้สุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ เพราะอาหารที่เรารับประทาน อยู่ทุกวันนี้มีดีเลวต่างกัน อาหารหลายชนิด ที่รับประทานแล้วอิ่มท้อง แต่กลับไม่มีประโยชน์ ซ้ำยังก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย ดังนั้น การบริโภคอาหาร จึงต้องคำนึงถึงหลักทางโภชนาการ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดภาวะโภชนาการที่ดี การรับประทานอาหารหลัก ให้ครบ 5 หมู่ ทุกวันจะช่วยให้ภาวะโภชนาการดี

คนเราจำเป็นต้องได้รับอาหารหลายๆอย่าง

ให้ถูกหลักโภชนาการซึ่งอาหารแต่ละอย่าง

มีสารอาหารที่แตกต่างกัน    สารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์

และความจำเป็นต่อร่างกาย

ทั้งด้านคุณค่าและปริมาณที่แตกต่างกัน

ดังนั้นคนเราจึงต้องศึกษาและเรียนรู้

ในเรื่องอาหารการกิน เพื่อจะได้รู้จัก

เลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอ

และเหมาะสมกับสภาพของร่างกาย

ในการดำรงชีวิตประจำวัน

คนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยมีภูมิต้านทานโรค ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร หมายถึงคนที่มีภาวะโภชนาการดี ส่วนคนที่มีร่างกายผอมแห้ง หรืออ้วนเกินไป เจ็บป่วยง่ายไม่มีภูมิต้านทาน  เป็นโรคขาดสารอาหาร หมายถึงคนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะโภชนาการไม่ดี)

 

 

 

จัดทำโดย
น.ส. อาทิตยา แซ่โอ และ น.ส. เนตรนภา บุตรวงษ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
copyright(c)2006 Ms. Arthidtaya Sea-o. and Ms. Natenapha Burtwong. All rights reserved.


 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com